My Vám ponúkame:

Preventívne komplexné vyšetrenie

s pomocou najmodernejších oftalmologických prístrojov

Vyšetrenie predného a zadného segmentu oka

(očného pozadia) štrbinovou lampou

Vyšetrenie zrakovej ostrosti
Meranie vnútroočného tlaku
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
Vyšetrenie na syndróm suchého oka

Objednajte sa na vyšetrenie

Hlavná 50 Šamorín 931 01

OFTALMOLÓGIA

Pondelok

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Utorok

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Streda

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Štvrtok

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Piatok

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Hlavná 50 Šamorín 931 01

OPTIKA
Dream optic

Pondelok

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Utorok

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Streda

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Štvrtok

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Piatok

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

g

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod

Instagram