Objednať sa


Kontakt

Ak hľadáte kvalitnú očnú starostlivosť, máte ju priamo pred očami

Tak ako chodievate na pravidelnú prehliadku k Vášmu všeobecnému lekárovi alebo zubárovi, je potrebné chodievať aj na pravidelné vyšetrenie k oftalmológovi. Takýmto spôsobom môžete predísť aj celkovým zdravotným problémom, napríklad vyššiemu krvnému tlaku, cukrovke či neurologickým ochoreniam. Týmito pravidelnými prehliadkami tak môžete predísť zrakovým problémom až trvalej slepote.

Po 40. roku života by mal každý absolvovať pravidelnú preventívnu prehliadku u oftalmológa a to minimálne jedenkrát za dva roky. Populácia staršia ako 60 rokov by mal takúto preventívnu prehliadku absolvovať jedenkrát ročne.

S pribúdajúcim vekom sa prirodzene zhoršuje schopnosť akomodácie a zaostrovanie na krátku vzdialenosť, ale sa aj priamoúmerne zvyšuje riziko rôznych ochorení oka. Najčastejšie sa vyskytuje sivý zákal, zelený zákal a ochorenia sietnice ako aj sklovca.

My Vám ponúkame:

Preventívne komplexné vyšetrenie

s pomocou najmodernejších oftalmologických prístrojov

Vyšetrenie predného a zadného segmentu oka

(očného pozadia) štrbinovou lampou

Vyšetrenie zrakovej ostrosti
Meranie vnútroočného tlaku
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
Vyšetrenie na syndróm suchého oka

Objednajte sa na vyšetrenie

Objednať

Hlavná 50 Šamorín 931 01

OFTALMOLÓGIA

Pondelok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Utorok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Streda

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Štvrtok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Piatok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00


Hlavná 50 Šamorín 931 01

OPTIKA
Dream optic

Pondelok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

Utorok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

Streda

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

Štvrtok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

Piatok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

g

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod

Instagram