Oftalmológia Šamorín

Ak hľadáte kvalitnú očnú starostlivosť, máte ju priamo pred očami

Tak, ako chodievate na pravidelnú prehliadku k vášmu všeobecnému lekárovi alebo zubárovi, je potrebné chodievať aj na pravidelné vyšetrenie k oftalmológovi. Takýmto spôsobom môžete predísť aj celkovým zdravotným problémom, napríklad vyššiemu krvnému tlaku, cukrovke či neurologickým ochoreniam. Vďaka pravidelným prehliadkam môžete predísť zrakovým problémom až trvalej slepote.

Po 40. roku života by mal každý absolvovať pravidelnú preventívnu prehliadku u oftalmológa minimálne jedenkrát za dva roky. Populácia staršia ako 60 rokov by mala takúto preventívnu prehliadku absolvovať raz ročne.

S pribúdajúcim vekom sa prirodzene zhoršuje schopnosť akomodácie a zaostrovanie na krátku vzdialenosť, ale priamoúmerne sa zároveň zvyšuje riziko rôznych ochorení oka. Najčastejšie sa vyskytuje sivý zákal, zelený zákal a ochorenia sietnice ako aj sklovca.

My vám ponúkame:

Preventívne komplexné vyšetrenie s pomocou najmodernejších oftalmologických prístrojov
Vyšetrenie predného a zadného segmentu oka (očného pozadia) štrbinovou lampou
Vyšetrenie zrakovej ostrosti
Meranie vnútroočného tlaku
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
Vyšetrenie na syndróm suchého oka

Oftalmológia Dream Care Clinique, Hlavná 50, Šamorín

Pondelok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Utorok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Streda

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Štvrtok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Piatok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00


Optika Dream Care Optic, Hlavná 50, Šamorín

Pondelok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

Utorok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

Streda

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

Štvrtok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

Piatok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

g

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod

Instagram