My Vám ponúkame:

Preventívne komplexné vyšetrenie

s pomocou najmodernejších oftalmologických prístrojov

Vyšetrenie predného a zadného segmentu oka

(očného pozadia) štrbinovou lampou

Vyšetrenie zrakovej ostrosti
Meranie vnútroočného tlaku
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
Vyšetrenie na syndróm suchého oka
Foto zadného segmentu oka
Vyšetrenie pomocou OCT

(Optická koherentá tomografia)

Objednajte sa na vyšetrenie

OFTALMOLÓGIA Dream care clinique

Pondelok

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Utorok

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Streda

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Štvrtok

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Piatok

8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

g

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod

Instagram