Objednať sa


Kontakt

Ak hľadáte kvalitnú očnú starostlivosť, máte ju priamo pred očami

Tak ako chodievate na pravidelnú prehliadku k Vášmu všeobecnému lekárovi alebo zubárovi, je potrebné chodievať aj na pravidelné vyšetrenie k oftalmológovi. Takýmto spôsobom môžete predísť aj celkovým zdravotným problémom, napríklad vyššiemu krvnému tlaku, cukrovke či neurologickým ochoreniam. Týmito pravidelnými prehliadkami tak môžete predísť zrakovým problémom až trvalej slepote.

Po 40. roku života by mal každý absolvovať pravidelnú preventívnu prehliadku u oftalmológa a to minimálne jedenkrát za dva roky. Populácia staršia ako 60 rokov by mal takúto preventívnu prehliadku absolvovať jedenkrát ročne.

S pribúdajúcim vekom sa prirodzene zhoršuje schopnosť akomodácie a zaostrovanie na krátku vzdialenosť, ale sa aj priamoúmerne zvyšuje riziko rôznych ochorení oka. Najčastejšie sa vyskytuje sivý zákal, zelený zákal a ochorenia sietnice ako aj sklovca.

My Vám ponúkame:

Preventívne komplexné vyšetrenie

s pomocou najmodernejších oftalmologických prístrojov

Vyšetrenie predného a zadného segmentu oka

(očného pozadia) štrbinovou lampou

Vyšetrenie zrakovej ostrosti
Meranie vnútroočného tlaku
Vyšetrenie zorného poľa perimetrom
Vyšetrenie na syndróm suchého oka
Foto zadného segmentu oka
Vyšetrenie pomocou OCT

(Optická koherentá tomografia)

Objednajte sa na vyšetrenie

Objednať

Vyšetrenie pomocou OCT (Optická koherentá tomografia)

OCT lekárovi poskytne dôležité údaje o vnútorných štruktúrach vášho oka, na základe ktorých sa dokáže najlepšie rozhodnúť, aký typ starostlivosti je pre Vás najvhodnejší.

OCT vyšetrenie, ktoré používame nevyžaduje aby bol pacient rozkvapkaný, takže následne pacient môže pokračovať v bežných činnostiach či riadiť auto.

Toto vyšetrenie ukáže lekárovi oveľa podrobnejšie informácie o stave sietnice a o zrakovom nerve a o ich jednotlivých vrstvách ako doteraz dostupné vyšetrovacie metódy. Prístroj pomocou laserového lúča urobí scan sietnice, následne na počítači vytvorí rezy celou štruktúrou sienice a zároveň tento prístroj profesionálne vytrorí analýzu a grafické zobrazenie získaných výskedkov. Na základe týchto výsledkov môže lekár navrhovať ďalšie liečebné postupy.

Vyšetrenie OCT prístrojom je bezpodmienečne nutné pri:
 • VPDM (vekom podmienenej degenerácii makuly)
 • diabetickej retinopatii
 • makulárnej diere
 • vitreomakulárnom trakčom syndróme
 • ostatných ochoreniach sietnice
 • pri ochoreniach sklovca
 • pri ochoreniahc zrakového nervu
 • pri podozrení na zelený zákal a pri jeho liečbe
Lekár pomocou OCT vyšetrenia môže:
 • stanoviť správnu diagnózu
 • porovnávať vyšetrenie v časových intervaloch
 • naplánovať prípadnú chirurgickú liečbu
 • naplánovať a odposlať pacienta na intravitreálnu aplikáciu lieku
 • vyhodnotiť účinnosť liečby
 • spoznať, kedy je liečba zbytočná, alebo nedostatočná

OFTALMOLÓGIA Dream care clinique

Pondelok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Utorok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Streda

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Štvrtok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

Piatok

8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

g

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod

Instagram